Thay đổi một số điều kiện hành nghề đối với nghề công chứng

Chủ đề   RSS   
 • #495377 29/06/2018

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6264
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 93 lần


  Thay đổi một số điều kiện hành nghề đối với nghề công chứng

  Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1319/QĐ-BTP về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. Bên cạnh các thay đổi về điều kiện hành nghề đối với nghề luật sư, nghành công chứng cũng có nhiều thay đổi về điều kiện hành nghề. Cụ thể như sau:

  - Bộ Tư pháp bãi bỏ quy định về điều kiện quyết định bổ nhiệm công chứng viên phải “Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;”.

  Thay vào đó, để tạo điều kiện cho người hành nghề công chứng, Bộ Tư pháp đưa ra phương án giảm số năm công tác pháp luật từ 05 năm thành 03 năm

  - Bãi bỏ quy định Công chứng viên phải “Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.”

  - Bỏ điều kiện: “Làm việc trong một tổ chức hành nghề công chứng”.

  - Thay đổi điều kiện phải “Tham gia Hội công chứng viên (đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Hội công chứng viên)” thành “tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên”

  Như vậy, Các điều kiện hành nghề công chứng được sửa đổi từ Điều 8, điều 12 Luật Công chứng như sau:

  - Điều kiện quyết định bổ nhiệm công chứng viên

  + Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam

  + Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

  + Có phẩm chất đạo đức tốt

   + Có bằng cử nhân luật

  + Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

  + Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật Công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Công chứng;

  + Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

  - Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên

  - Đăng ký hành nghề công chứng tại Sở Tư pháp để được cấp Thẻ công chứng viên

  Ngoài ra, Bộ tư pháp đưa ra phương án đơn giản hóa thủ tục và điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng bằng việc bãi bỏ điều kiện “Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định của Luật Công chứng và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt” khi thành lập văn phòng công chứng

   

   
  671 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận