Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần: nâng quyền hạn của Tổng Giám đốc

Chủ đề   RSS   
 • #67606 09/11/2010

  CtykiemtoanVFA

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần: nâng quyền hạn của Tổng Giám đốc

  Xin Luật sư tư vấn cho em trong trường hợp sau:

  - Điều lệ Công ty em quy định: Vấn đề sau phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: "Các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm"


  - Điều 120.2 và 120.3 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: 

  " 2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

  Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý."


  Tổng Giám đốc Cty em đã thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn hơn cả quy định trong điều lệ của Công ty và lớn hơn cả quy định trong Luật Doanh nghiệp em vừa trích dẫn trên mà không thông qua đại hội cổ đông.

  Hiện tại thì Cty em đang muốn thông qua đại hội cổ đông sửa đổi điều lệ của Công ty, nâng quyền hạn của Tổng Giám đốc theo hình thức: Tổng Giám đốc được quyền ký kết các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm. Dưới hình thức như vậy, tức là không phải thông qua hội đồng quản trị và đại hội cổ đông.

  Công ty em thực hiện như vậy có được không, xin luật sư tư vấn giúp!

  Trân trọng cảm ơn!   
  8717 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #68214   12/11/2010

  Ls.Phu
  Ls.Phu
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/05/2010
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 1073
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 23 lần


  Công ty bạn hoàn toàn có thể thông qua đại hội đồng cổ đông để sửa đổi lại Điều lệ, nhưng nội dung Điều lệ mới vẫn phải tuân thủ theo những quy định pháp luật doanh nghiệp

  Trân trọng!

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ 1900 6236

  Website: www.phuluatsu.com

  Hãng luật PHÚ & Luật sư

  Mobile: 0922 822 466

  Add:40 Lê Vĩnh Hòa, Q. Tân Phú, HCM

  Office: A15-1B Cao ốc MBBabylon, 683 Âu Cơ, Quận Tân Phú, TpHCM

  Email: phu.lawyers@gmail.com

  ----------------------------------------------------

  TƯ VẤN THU HỒI NỢ "XẤU", TƯ VẤN ĐÒI NỢ

  www.tuvanthuno.com

  www.tuvandoino.com

  www.dichvuthuno.com.vn

  ----------------------------------------------------

  Sàn mua bán dự án - mua bán doanh nghiệp trực tuyến

  www.DuAnOnline.com

  ----------------------------------------------------

  LUẬT SƯ DÂN SỰ: www.luatsudansu.net

  LUẬT SƯ HÌNH SỰ: www.luatsuhinhsu.net

  LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI: www.luatsudatdai.com

  TƯ VẤN GIẤY PHÉP: www.tuvangiayphep.net

  ----------------------------------------------------

  DANH BẠ LUẬT SƯ VIỆT NAM: www.danhbaluatsu.net

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ 1900 6236

Ls. Nguyễn Văn phú - Mobile: 0922 822 466

Hãng luật PHÚ & Luật sư

Add:40 Lê Vĩnh Hòa, Q. Tân Phú, HCM

Office: A15-1B Cao ốc MBBabylon, 683 Âu Cơ, Quận Tân Phú, TpHCM

Email: phu.lawyers@gmail.com - Website: www.phuluatsu.com