DanLuat 2015

Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #478492 14/12/2017

  minhpham1995
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (516)
  Số điểm: 4080
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 22 lần


  Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty cổ phần

  a. Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở của công ty cổ phần (theo quy định tại Điều 40 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP) gồm có:

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

  -  Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chị trụ sở công ty

  - Bản sao hợp lệ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty 

  - Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi công ty đã đăng ký thì nộp thêm các giấy tờ sau:

  +) Danh sách cổ đông sáng lập(mẫu Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

  +) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

  +) Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (mẫu Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

  b. Cơ quan thực hiện và thời gian giải quyết (khoản 1 Điều 28 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

  - Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đã đăng ký thì gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới).

  - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  c. Một số lưu ý:

  - Công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi (khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp)

  - Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế (khoản 1 Điều 40 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

   
  782 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-