DanLuat 2015

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Giải thể Dự án đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #44499 04/02/2010

  htvhung

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Giải thể Dự án đầu tư

  Thưa Luật sư, tôi có một trường hợp nhờ luật sư tư vấn giúp
  - Năm 2007, Công ty A được Ban quản lý Khu công nghiệp (BQL) cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy đăng ký kinh doanh - Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư tại Việt Nam) thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm B (sau đây gọi là Dự án 1).
  - Năm 2008, Công ty A đầu tư thêm một dự án khác để sản xuất sản phẩm C (sau đây gọi là Dự án 2) ngoài phạm vi khu cong nghiệp và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án 2 (Giấy chứng nhận đầu tư  - Không gắn với thành lập Chi hoặc pháp nhân mới)
       Đến năm 2009 do không tiêu thụ được sản phẩm B nên Công ty đã ngừng hoạt động dự án B (thực tế dự án đã không còn sản xuất) và tiến hành thủ tục xin giải thể Dự án 1 nhưng vẫn muốn để Công ty A tiếp tục hoạt động và quản lý Dự án 2.
   
      Xin Luật sư tư vấn giúp doanh nghiệp về trình tự, thủ tục để thực hiện việc chấm dứt hoạt động dự án 1 tại BQL và thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến nơi Dự án 2 đang hoạt động. Trong trường hợp này BQL hay Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi bản gốc giấy CNĐT đồng thời là chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty A do BQK cấp trước đây?
      Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

   
  2142 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-