DanLuat 2015

thầu phụ và chuyển nhượng

Chủ đề   RSS   
 • #385860 01/06/2015

  toankdk

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/07/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thầu phụ và chuyển nhượng

  Kính gửi: Luật sư.

  Tình huống xin được tư vấn của Luật sư.

  Công ty tôi (X) có ký hợp đồng EPC với 01 liên danh (Y) gồm 03 thành viên ABC, trong đó A là thành viên đứng đầu liên danh (A = 65%; B = 20%; C=15%). Trong Hợp đồng có phụ lục Danh sách nhà thầu phụ và Hợp đồng quy định:

  Nhà thầu phụ

  BÊN B không được ký giao lại HỢP ĐỒNG cho thầu phụ với khối lượng công việc có giá trị >45% giá trị HỢP ĐỒNG (không bao gồm hợp đồng cung cấp vật tư công trình);

  Các sai sót của thầu phụ, các đại diện hoặc nhân viên của Thầu phụ được xem như là các sai sót của BÊN B và BÊN B phải chịu trách nhiệm về mọi sai sót đó:

  a.    Đối với các NHÀ THẦU PHỤ đã được ghi tên trong HỢP ĐỒNG BÊN B sẽ không cần có sự chấp thuận của BÊN A ;

  b.    Đối với bất kỳ NHÀ THẦU PHỤ nào chưa có tên trong Danh sách thầu phụnêu trong HỢP ĐỒNG, BÊN B phải trình BÊN A chấp thuận Hồ sơ năng lực của thầu phụ đó trước khi ký hợp đồng thầu phụ;

  c.     BÊN B phải gửi thông báo cho BÊN A  không ít hơn 07 NGÀY trước ngày dự định bắt đầu công việc của mỗi NHÀ THẦU PHỤ;

  d.    Mỗi HỢP ĐỒNG thầu phụ phải có điều khoản quy định Hợp đồng thầu phụ có thể được chuyển nhượng lại cho BÊN A theo Khoản 8.9[Nhượng lại lợi ích của HỢP ĐỒNG thầu phụ] (nếu hoặc khi có thể áp dụng được), hoặc trong trường hợp chấm dứt HỢP ĐỒNG theo Khoản 11.2 [Chấm dứt HỢP ĐỒNG bởi BÊN A].

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng: Liên danh (Y) có văn bản gửi Bên (X) xin bổ sung nhà thầu phụ để đảm bảo tiến độ, chất lượng hợp đồng (danh sách nhà thầu phụ bổ sung là 1 trong 2 thành viên liên danh)

  HỎi:

  Bên X có chấp thuận danh sách thầu phụ bổ sung được không ??? sau khi đã đánh giá năng lực, việc chấp thuận bổ sung thầu phụ này có vi phạm về chuyển nhượng thầu không quy định tại khoản 8 Điều 89 Luật đấu thầu 43/2013/QH13.

  Xin chân thành cám ơn LS.

   
  4490 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-