Bài viết của thành viên

Bài viết của yqmiengrong-nguyễn hữu cầu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • tài sản được chia như thế nào

    bà tôi mất ko để lại di chúc,tài sản bà tôi để lại gồm 2100m2 đất.bà tôi có 7 người con.vậy thì tài sản được chia như thế nào.trong 2100m2 chỉ có 300m2 đất ở.vậy nếu chia đều thì mỗi ngươì được bao nhiêu m2 đất ở.tôi nghe người ta nói khi chia đều thì ...
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của yqmiengrong | Ngày: 18/05/2009