Bài viết của thành viên

Bài viết của YNHI80-Trần Thị Ý Nhi

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • về chế độ nghỉ việc

    về việc giải quyết chế độ nghỉ việc khi công ty tự ý cho nhân viên nghỉ việc và không thông báo trước, hợp đồng lao động còn hiệu lực khi nhân viên hết thời hạn nghỉ sinh thì ...
    Trong Lao động - Việc làm | của YNHI80 | Ngày: 04/04/2013