Bài viết của thành viên

Bài viết của xukla3012-VO THI LINH

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re:BHXH

    Luật sư cho em hỏi ! Hiện tại em chưa tham gia bhxh lần nào, hiện tại thất nghiệp. Bây giờ em muốn tham gia bhxh tự nguyện. Vân đề em muốn hỏi: Bây giờ em tham gia bhxh tự nguyện thời gian sau đó tham gia bhxh bắt buộc ...
    Trong Lao động - Việc làm | của xukla3012 | Ngày: 30/10/2013