Bài viết của thành viên

Bài viết của xuanthuy503-tran thi xuan thuy

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • vu an dan su

    1vụ sô sát(a và b)2bên đều có hung khí , kết quả bên a bị thương nhẹ ở tay (vết cắt dài 4cm ,sâu;0,3mm),hõi ?;bên b sẻ bị sử phat như thế nao?
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của xuanthuy503 | Ngày: 18/11/2013