DanLuat 2020

Trần Thanh Tú - Xrock

Họ tên

Trần Thanh Tú


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 12/05

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url