Bài viết của thành viên

Bài viết của xinhdep_2012-phạm thu hân

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Về chế độ nghỉ thai sản

    Giáo viên trường tôi ra trường công tác tháng 1/2012 đang trong thời gian tập sự 6 tháng, đóng bảo hiểm từ tháng 1/2012 và cô ấy đang mang thai khoảng tháng 8 thì sinh ...
    Trong Lao động | của xinhdep_2012 | Ngày: 24/06/2012