Bài viết của thành viên

Bài viết của xeda8888-Nguyễn Anh Dũng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Nghỉ việc

    Nghỉ việc sau 10 ngày làm việc thì có được hưởng các chế độ gì không? Tôi được nhận về công tác tại một công ty liên doanh với vị trí khá cao. Tuy nhiên ...
    Trong Lao động - Việc làm | của xeda8888 | Ngày: 26/08/2008