DanLuat 2021

Nguyễn Thị Phương Dung - xavan77

Họ tên

Nguyễn Thị Phương Dung


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 29/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Luật pháp là con đường khi nào còn tiến bước trên đó thì người công dân vẫn còn được an toàn.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url