Bài viết của thành viên

Bài viết của vyvi174gmail.com-Lê Thị Út

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • CHƯNG MINH NHÂN DÂN

    Chuyện là tuần trước có người nói em trung voucher 5 triệu phải khaki thông tin để làm hồ sơ. Em cũng tin nên đã khaki cả số CMND. Vậy nếu lấy số CMND đó của em đi vay tiền thì sao ạ? Em sẽ ...
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của vyvi174gmail.com | Ngày: 16/07/2019