Bài viết của thành viên

Bài viết của vuvulinhlaocai-vulinh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • tai nạn lao động

    các đồng chí cho tôi hỏi 1 vụ tai nạn lao động cụ thể là ông T đuọc cơ quan cử đi công tác tại cơ sở( có kế hoạch, quyết đinh đầy đủ) thời gian bắt đầu từ nhà di lúc 7h sáng, đến ...
    Trong Lao động - Việc làm | của vuvulinhlaocai | Ngày: 07/06/2016