DanLuat 2015

Vũ Tất Thành - vutatthanhnt

Họ tên

Vũ Tất Thành


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 13/02

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url