DanLuat 2020

Vũ Viết Duân - vuduan

Họ tên

Vũ Viết Duân


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 15/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
ÍT NÓI ,HIỀN LÀNH,KHÔNG THÍCH ỒN ÀO,
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url