Bài viết của thành viên

Bài viết của vpls_linh-Ls Nguyễn Trà Duy Linh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 5 trong khoảng 5 (0,032 giây)
 • Re: Quyết toán thuế, nộp báo cáo gì cho cơ quan thuế

  Chào bạn! Là một Doanh nghiệp, bạn phải chọn thực hiện chế độ kế toán theo Quyết định 15 hoặc Quyết định 48. Việc báo cáo tài chính để gửi cho cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn của quyết định này ...
  Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của vpls_linh | Ngày: 03/05/2011
 • Re:Tính giờ tăng ca

  Trao đổi thêm cùng các bạn Theo quy định của Bộ Luật LĐ, Nghị định, Thông tư (của Bộ LĐTBXH), Thông tư liên tịch (có Bộ LĐTBXH tham gia) gọi chung là pháp luật lao động thì không ...
  Trong Lao động - Việc làm | của vpls_linh | Ngày: 03/05/2011
 • Re:Tính giờ tăng ca

  Xin nói rõ thêm Thời gian trực đêm = Thời gian làm thêm Trường hợp do đặc thù của DN bạn (khi trực đêm được ngủ), sẽ được DN và người lao động thoả thuận và được ghi nhận tại Thoả ước lao ...
  Trong Lao động - Việc làm | của vpls_linh | Ngày: 30/04/2011
 • Re: Tính giờ tăng ca

  Chào bạn! Câu hỏi của bạn cần đối chiếu các quy định như sau: 1. Pháp luật về lao động (Bộ Luật lao động, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch về lao động) 2. Thỏa ước lao động tập thể của công ty ...
  Trong Lao động - Việc làm | của vpls_linh | Ngày: 29/04/2011