DanLuat 2020

Luật sư Huỳnh Đức Hữu - VPLS_HuynhDucHuu

Họ tên

Luật sư Huỳnh Đức Hữu


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 25/12

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • văn phòng luật sư Hùynh Đức Hữu
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/1996 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Truởng văn phòng luật sư

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url