DanLuat 2021

Nguyễn Việt Đức - vovinam

Họ tên

Nguyễn Việt Đức


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 27/04

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
 • Agrexport Sài gòn
 • Thời gian làm việc
  Từ 09/1993 đến 12/1999
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Nhân Viên
 • Vinafimex HCM Branch
 • Thời gian làm việc
  Từ 12/2000 đến 12/2003
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Trưởng Phòng/PGĐ
 • Agrexport Sài gòn
 • Thời gian làm việc
  Từ 12/2003 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Trưởng Phòng

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url