Bài viết của thành viên

Bài viết của VOTHITHUANVT-Võ Thị Thuận

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Phí duy tu

    Đơn vị tôi là Ban Quản lý các dự án DDT-XD Khu CNC trực thuộc BQL Khu CNC.Từ trước đến nay nhiệm vụ của đơn vị tôi là chủ đầu tư, quản lý các dự án được triển khai trong Khu CNC. Sắp ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của VOTHITHUANVT | Ngày: 28/07/2015
  • Chi phí QLDA

    Theo QĐ 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009: - Chi phí QLDA trong tổng mức đầu tư được xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với nhân với chi phí xây dựng và thiết bi (chưa thuế) trong tổng mức được duyệt - Chi ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của VOTHITHUANVT | Ngày: 28/07/2015