Bài viết của thành viên

Bài viết của vophuoclocnapa1@gmail.com-LỘC

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Sai Lầm

    Hiến pháp có hẳn 1 chương để nói về sửa đổi HP. Mà một tập thể muốn sửa đổi HP phải ban hành NQ chứ gì nữa. Nghị quyết này không lớn hơn HP. Dù nó sửa HP đi nữa thì cũng là ...
    Trong Café DanLuat | của vophuoclocnapa1@gmail.com | Ngày: 24/10/2020