Bài viết của thành viên

Bài viết của vong-Nguyễn Văn Vọng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,003 giây)
  • Xuất hóa đơn XDCB cho nhà nước theo hình thức BT

    Trong xây dựng cơ bản. Được UBND tỉnh ( Sở giao thông ) giao cho làm chủ đầu tư, Công ty tự ứng vốn để xây dựng một con đường, khi xây dựng xong chuyển giao cho UBND tỉnh quản lý và đổi lại Công ty được UBND tỉnh giao lại một tài sản với giá trị bằng ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của vong | Ngày: 06/08/2009