Bài viết của thành viên

Bài viết của Vohuynhphong-Vohuynhphong10111990

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Cố ý gây thương tích

    Xin luật sư trả lời cho e biết. Em bị 1 người tên Tính chặng xe máy đấm 1 cái vào mắt và chữ tiếp tục nhào vào đánh e trên baga xe máy e, e chụp cái kéo và đâm 2 nhát vào tráng thương tích của Tính 17%. Lúc đó bọn của Tính có 3 người nhào vào đánh băng ...
    Trong Hình sự | của Vohuynhphong | Ngày: 13/02/2019