Bài viết của thành viên

Bài viết của vnd2008-Võ Nguyên Doãn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,001 giây)
  • Hỏi về trợ cấp thôi việc

    Từ tháng 11/2007 tôi được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với Công ty có 100%   vốn của nước ngoài, nhưng do công ty chưa có giấy phép hoạt động nên giám đốc chỉ ký tay chứ chưa đóng dấu. Đến tháng 5/2009 tôi bận học và thông báo chấm dứt ...
    Trong Lao động - Việc làm | của vnd2008 | Ngày: 02/07/2009