DanLuat 2015

Diệp Hồng Khôn - VINAMILK

Họ tên

Diệp Hồng Khôn


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 17/09

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url