DanLuat 2021

Nguyễn văn hoàng việt - vietnvh

Họ tên

Nguyễn văn hoàng việt


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 31/08

Đến từ Đà Nẵng, Việt Nam
Công ty
  • Phuong Nam Company Limited
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2002 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Branch Director

Branch Director

Phuong Nam Company Limited

---------

vietnvh

Branch Director

Phuong Nam Company Limited

Hoa Khuong - Hoa Vang - Da Nang

+84 935 917 919

Tỉnh thành Đà Nẵng, Việt Nam
Url