Bài viết của thành viên

Bài viết của viethacamau-Trần Xuân Hiền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Chuyển nhượng cổ phần

    Năm mới. Xin chúc Dân Luật sức khỏe, an khang, thịnh vượng... Tôi đang làm thủ tục để chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp (500CP tương ứng 500Trđ) cho người khác. với giá chuyển nhượng số cổ phần ...
    Trong Doanh nghiệp | của viethacamau | Ngày: 05/01/2017