DanLuat 2015

Chu Thế Việt - Vietbg2000

Họ tên

Chu Thế Việt


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 05/10

Đến từ Bắc Giang, Việt Nam
Tỉnh thành Bắc Giang, Việt Nam
Url