Bài viết của thành viên

Bài viết của viendanho_cb-Hà Thị Hằng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,002 giây)
  • luân chuyển công tác

    Hiện tôi đang công tác tại một chi cục thống kê tại tỉnh Cao Bằng. Đã trải qua thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào ngạch chính thức được 1 năm. Tôi muốn chuyển công tác vào ...
    Trong Lao động - Việc làm | của viendanho_cb | Ngày: 03/08/2015