Bài viết của thành viên

Bài viết của vbpl_bc123-Nguyễn Thanh Loan

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Nhận di chúc

    Mẹ em khi còn sống có để lại di chúc cho riêng e một phần đất. đến năm 2016 mẹ em mất em không kê khai di sản, đến năm 2017 ông ngoại em mất. đến năm 2019 em kê khai nhận di chúc thì văn ...
    Trong Hôn nhân, Thừa kế | của vbpl_bc123 | Ngày: 19/10/2019