DanLuat 2020

Vàng Thế Lữ - vangthelu989

Họ tên

Vàng Thế Lữ


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/03

Đến từ Sơn La, Việt Nam
Tỉnh thành Sơn La, Việt Nam
Url