Bài viết của thành viên

Bài viết của vang_duoibien-Lê Phương -p. quản lý rau an toàn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,015 giây)
  • Tìm hiểu về quy chế sử dụng lao động

    Tôi đang là lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính sự nghiệp của nhà nước. Hiện tại lương rất thấp chỉ được mức lương cơ bản 540.000 đ. Mặc dù tôi tốt nghiệp đại học chính quy. Tôi nghe nói đến năm 2010 sẽ xoá hình thức thi tuyển công chức, viên chức ...
    Trong Lao động - Việc làm | của vang_duoibien | Ngày: 18/07/2009