Bài viết của thành viên

Bài viết của TytaNguyen-Nguyễn Dương Thùy Trang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Quy định pháp luật.

    Anh C ký hợp đồng lao động 12thág cho công ty X, trước khi hết hạn hợp đồng lao động 6ngày, công ty gọi lên thông báo ko ký hợp đồng lao động mới. Hỏi côg ty làm như vậy có đúng quy phạm pháp luật hay ko?? Xin cảm ơn!!!!
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của TytaNguyen | Ngày: 22/06/2013
  • Hợp đồng thời vụ

    Chị B ký hợp đồng thời vụ công ty X. sau hợp đồng thời vụ chị đc ký hợp đồng lao động. vậy khi tính trợ cấp thôi việc chị có đc tính thời gian làm thời vụ ko??? Xin giáo sư trả lời gấp giúp e... Xin cảm ơn...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của TytaNguyen | Ngày: 22/06/2013