Bài viết của thành viên

Bài viết của tygol-Nguyễn Phương Lan

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,016 giây)
  • trợ cấp khi chuyển công tác

    Tôi đang công tác tại một cơ quan thuộc nhà nước đã 8 năm, giờ tôi muốn chuyển công tác đến cơ quan khác cũng của nhà nước, xin hỏi tôi cơ được hưởng trợ cấp khi chuyển công tác không
    Trong Lao động - Việc làm | của tygol | Ngày: 05/04/2009