Bài viết của thành viên

Bài viết của tuonguyen75-Nguyễn Thị Tường Uyên

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Thời gian tính trợ cấp thôi việc

    Xin cho hỏi về thời gian tính trợ cấp thôi việc đối với người làm việc từ 10/2004 đến ngày 30/4/2009 và hệ số lương và mức lương tối thiểu được tính căn cứ và lúc vào lúc nghỉ việc (30/4/2009) hay tính vào lúc 31/12/2008?
    Trong Lao động - Việc làm | của tuonguyen75 | Ngày: 01/07/2009