Bài viết của thành viên

Bài viết của TUANPHAR-Cao Quốc Tuấn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Đất đóng thuế đem ra làm đất chung

    Chuyện là nhà em thuở đất 43 còn nhà bên cạnh 42 theo bản đồ vẽ năm 1997. Nhà em đóng thuế trên diện tích đã đo 1997. Nhưng đến năm 2018 nhà em đi làm sổ đỏ thì bên đơn vị đo đạt lại vẽ khác so với năm 1997. Cụ thể chia diện tích nhà em thành 2 phần A ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của TUANPHAR | Ngày: 22/03/2019