Bài viết của thành viên

Bài viết của ttgtvlquangnam-Võ Văn Lân

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,016 giây)
  • Hợp đồng lao động

    Kính gửi quý Luật sư! Kính đề nghị quý Luật sư tư vấn cho tôi 1 vấn đề sau: Đơn vị chúng tôi là đơn vị sự  nghiệp có thu hoạt động trên lĩnh vực giới thiệu việc làm. Hiện nay có một ngân hàng đặt vấn đề với đơn vị như sau: 1. Đơn vị chúng tôi sẽ ký hợp ...
    Trong Lao động - Việc làm | của ttgtvlquangnam | Ngày: 23/01/2009
  • Hợp đồng lao động

    Kính gửi quý Luật sư Xin cám ơn quý Luật sư đã tư vấn Đơn vị chúng tôi có chức năng cung  ứng lao động theo Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng ...
    Trong Lao động - Việc làm | của ttgtvlquangnam | Ngày: 23/01/2009