Bài viết của thành viên

Bài viết của truongthanhbinh81-truong thanh binh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re:luật lao động

    tôi làm việc tại công ty X theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn . Công ty X viện lý do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức nên đã ra quết định ...
    Trong Lao động - Việc làm | của truongthanhbinh81 | Ngày: 08/10/2011
  • luật lao động

    Tôi làm việc tại một công ty nước ngoài từ tháng 1 năm 2003. Tôi đã ký với công ty 9 bản hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm.Hợp đồng cuối cùng của tôi là ...
    Trong Lao động - Việc làm | của truongthanhbinh81 | Ngày: 08/10/2011