DanLuat 2021

Trần Văn Trường - truongnth1

Họ tên

Trần Văn Trường


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 21/04

Đến từ Lạng Sơn, Việt Nam
Đại học
  • CĐ kinh tế kỹ thuật

Trung học cơ sở
  • Việt Bắc
Tỉnh thành Lạng Sơn, Việt Nam
Url