DanLuat 2021

Lâm Văn trường - truong_qu_cb

Họ tên

Lâm Văn trường


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 13/10

Đến từ Cao Bằng, Việt Nam
Tỉnh thành Cao Bằng, Việt Nam
Url