Bài viết của thành viên

Bài viết của trungkhuong2378-Nguyễn Trung Khương

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re:Hỏi về vấn đề nâng bậc lương

    Trước kia tôi cũng lái xe cơ quan, nhưng khi giám đốc mới lên thì căn cứ công văn hướng dẫn của sở LĐTBXH chuyển xếp ngạch lương ngạch lái xe cơ quan bậc 02, hệ số 2.23 (12 bậc) vào bảng lương công ...
    Trong Lao động | của trungkhuong2378 | Ngày: 07/01/2014