DanLuat 2021

Thân Trọng Tấn - TrongTan02

Họ tên

Thân Trọng Tấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 21/09

Đến từ Đăk Nông, Việt Nam
Tỉnh thành Đăk Nông, Việt Nam
Url