Bài viết của thành viên

Bài viết của trongdot-Đặng Trọng Đột

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • nộp thuế cho thuê nhà

    Tôi có ngôi nhà cho thuê với giá 10.000.000 đ/ tháng, hiện tại tôi không thể tính đủ được chi phí đầu vào theo quy định. Hỏi tôi phải khai đóng các loại thuế nào? và cách tính để nộp thuế như thế nào?
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của trongdot | Ngày: 22/04/2009