DanLuat 2015

Đoàn Trọng Bằng - trongbang

Họ tên

Đoàn Trọng Bằng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Luật sư - Phó Tổng Giám đốc Daivietgroup (Công ty Luật Đại Việt - VPLS Huy Nguyên - VPLS Đại Nam - VPCC Đại Việt)

Luật sư Đoàn Trọng Bằng

0912 234 235

www.luatdaiviet.vn

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Yahoo! Messenger bangtrongdoan@yahoo.com
Facebook Doan Trong Bang
Website www.luatdaiviet.vn
Url