Bài viết của thành viên

Bài viết của TrieuLideco2-Do Van Trieu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0 giây)
 • Re:Về việc Thanh toán trợ cấp khi thôi việc.

  Xin hỏi Luật sư: Khi người lao động có đơn xin chấm dứt HĐLĐ và có cam kết không đòi hỏi bất cứ mọi chế độ nào khác có liên quan đến HĐLĐ đã ký với công ty và được ...
  Trong Lao động | của TrieuLideco2 | Ngày: 31/12/2013
 • Re:Hỏi chế độ sau thai sản

  Xin hỏi Luật sư: - Trong trường hợp tôi làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động vì điều kiên gia đình không thể đáp ứng được công việc và được công ty đồng ý. Vậy công ty có ...
  Trong Lao động | của TrieuLideco2 | Ngày: 06/11/2013
 • Hỏi chế độ sau thai sản

  Xin Chào Luật sư. Tôi công tác tại một công ty A từ tháng 3/2011 đến ngày 29/3/2013 tôi nghỉ thai sản. Sau khi hết thai sản (29/09/2013) công ty có thông báo cho tôi tạm ...
  Trong Lao động | của TrieuLideco2 | Ngày: 04/11/2013