DanLuat 2021

Trần Viết Uya - tranuya

Họ tên

Trần Viết Uya


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 20/11

Đến từ Quảng Bình, Việt Nam
Tỉnh thành Quảng Bình, Việt Nam
Url