DanLuat 2021

Trần Trọng Tăng - TRANTRONGTANGKT

Họ tên

Trần Trọng Tăng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 26/12

Đến từ Kon Tum, Việt Nam