DanLuat 2020

Trần Cường Thịnh - tranthinh03031983

Họ tên

Trần Cường Thịnh


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 03/03

Đến từ Kon Tum, Việt Nam