Bài viết của thành viên

Bài viết của transonlas09-Trần Hữu Sơn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0 giây)
 • định giá tài sán

  - Tôi là đơn vị trực thuộc tổng công ty ( TCT ), TCT đã cổ phần hóa nhà nước giữ trên 51% vốn - Đơn vị tôi là đơn vị trực thuộc TCT, hạch toán phụ thuộc - Đất đơn vị tôi đã ...
  Trong Kế toán - Kiểm toán | của transonlas09 | Ngày: 20/12/2015
 • bảo hiêm xã hội

  cơ quan tôi có vấn đề sau : -một số CBCNV nghỉ tự túc , không có trong bảng lương hàng tháng nhưng vẫn tham gia đóng bảo hiểm đều ( danh sách đóng bảo hiểm của cơ quan tại bảo hiểm xã ...
  Trong Lao động - Việc làm | của transonlas09 | Ngày: 10/09/2015
 • quy định về cán bộ trong cơ quan nhà nước

  Tôi làm giám đốc trung tâm thuộc tông công ty xây dựng - công ty cổ phần ( nhà nước chiếm >51% vốn ). Xin hỏi luật sư tôi có được thành lập công ty cổ phần hoạt động ...
  Trong Doanh nghiệp | của transonlas09 | Ngày: 19/12/2014